קטע:רש"י על דברי הימים ב טז י

"בית המהפכת" - בית הסוהר שעשוי מלאכת המהפכת (בל"א גוועלב"ט)

"עד למעלה חליו" - נפח שברגליו עלה מכף רגלו עד קדקדו