קטע:רש"י על דברי הימים ב ח טז

"עד היום מוסד בית" - מיום הוסדו עד כלותו