קטע:רש"י על דברי הימים ב ח א

"ויהי מקץ עשרים שנה" - פתרון מקץ עשרים שנה שנגמר כל הבנין של בית ה' שבע שנים ואת ביתו י"ג שנים כדכתיב במלכים (שם ו)