קטע:רש"י על דברי הימים ב ו מב

"אל תשב פני משיחך" - מלעשות טובה עמדי ואם לא למעני עשה למענך