קטע:רש"י על דברי הימים ב ו לט

"ושמעת תפלתם" - ועל זה יתגדל שמך בעולם