קטע:רש"י על דברי הימים ב ו לח

"אשר בניתי לשמך" - פתרון הבית הזה אשר בניתי כדי לגדל שמך כי אז כשתקבל תפלתם אז יתפללו לך בבית הזה או בכל מקום שהם ויפנו לביתך זה