קטע:רש"י על דברי הימים ב ו ה

"מן היום אשר הוצאתי" - שאף זה דברת אל אבי