קטע:רש"י על דברי הימים ב ו ד

"אשר דבר בפיו" - שיתן לו בן שיבנה לו בית

"מלא" - קיים דברו הטוב