קטע:רש"י על דברי הימים ב ד ד

"וכל אחוריהם ביתה" - אחוריהם של בקרים הללו היו פונים ביתה אל תחתיהם שבצפון פונים אחוריהם כנגד אותן שבדרום ושל מזרח כנגד שבמערב