קטע:רש"י על דברי הימים ב ג יד

"ויעש את הפרכת תכלת וארגמן" - ותלה על הדלת שהיה באמה טרקסין שבו נכנסין לפני ולפנים אע"פ שהיה בו דלתות תלה עליו כדלקמן ופתח הבית דלתותיו הפנימיות לקדש הקדשים וגו'

"ויעל עליו הכרובים" - ציורי כרובים