קטע:רש"י על דברי הימים ב ג ג

"הארך אמות במדה" - ולפי שהפסיק ואמר במדה הראשונה אומר עוד אמות כלומר אורך אמות הבית ששים אמה בין דביר להיכל ורחב אמות כ'