קטע:רש"י על דברי הימים ב א ג

"וילכו שלמה וכל הקהל עמו וגו'" - וכן דרך הפסוקים לקצר ויאמר ה' לדג ויקא את יונה אמר לו להקיא ויקא וכן (לעיל כ"א) ויאמר ה' למלאך וישב חרבו אל נדנה