קטע:רש"י על דברי הימים א כ א

"ויהי לעת תשובת השנה" - כשהעשבים בשדה להאכיל הסוסים

"ובה אבן יקרה" - בעטרה

"ותהי על ראש דויד" - יש מפרשים על ראש דוד ממש ויש לתמוה היאך ראשו סובלת ורבותינו פירשו אבן שואבת היתה בה ושמעתי בנרבונא כי מנהג בארץ ישמעאל שתולין כתר של מלך מלמעלה על ראשו והוא יושב כנגדה מלמטה תחתיה על כסא ומה שכתוב ותהי על ראש דוד שנראית כמו על ראשו