קטע:רש"י על דברי הימים א כט ג

"ועוד ברצותי בבית אלהי" - פתרון מרוב רצון שרציתי בבית אלהי

"יש לי סגולה" - קבצתי לי קבוצת זהב וכסף כדפירש לפנינו