קטע:רש"י על דברי הימים א כח יא

"תבנית האולם" - ארכו ורחבו וגבהו כדכתיב (במלכים א' ו') והאולם על פני היכל הבית וגו'

"וגנזכיו" - מקום שאוצרות הקדשים מונחים