קטע:רש"י על דברי הימים א כז לד

"ואחרי אחיתופל" - לאחר שמת לקח לו דוד את יהוידע ואביתר במקומו