פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על דברי הימים א כז לג

"וחושי הארכי" - קרית ספר תרגום קריתא דארכי ומדרש רבה כשחטא דוד בבת שבע שאל לחושי הארכי אם ישוב בתשובה אם יקבלוהו הקדוש ברוך הוא בתשובה לתת לו ארוכה לחטאו ואמר לו כן למרעהו אשר רע לו דשמעון תרגומו שושביניה (שופטים יד)