קטע:רש"י על דברי הימים א כז כו

"ועל עשי מלאכת השדה לעבודת האדמה" - לחרוש האדמה

"עזרי בן כלוב" - היה ממונה על כך לצוות לחרוש האדמה והוא נותן להם בקר וכל כלי המחרישה