קטע:רש"י על דברי הימים א כז כג

"ולא נשא דוד מספרם למבן עשרים שנה ולמטה" - פתרון כבר אמרנו שמנה ישראל וחלקן למחלקות וגם הלוים מנה וישימם על עבודתם וכל אלו שמנה לא מנה אחד מהם פחות מבן כ'

"ככוכבי השמים" - כמו שאין יכול איש למנות כוכבי השמים כך אין יכול למנותם