קטע:רש"י על דברי הימים א כז טז

"ועל שבטי ישראל" - כבר אמרנו ראשי המחלוקת אשר לדויד ועתה מספר מי היו שרי שבטי הישראל שר כל שבט ושבט