קטע:רש"י על דברי הימים א כז ו

"גבור השלשים" - כדלעיל דכתיב מן השלשים הנו נכבד וגו'