קטע:רש"י על דברי הימים א כו ל

"לחברוני חשביהו עד לכל מלאכת ה'" - הם שוטרים על אותם שהיו עושים מלאכת ה' בעבר הירדן

"ולעבודת המלך" - אף הם ממונים על יושבי נחלת המלך אוצרות המלך וכן לפנינו לכל דבר האלהים ודבר המלך