קטע:רש"י על דברי הימים א כו כט

"ליצהרי כנניהו ובניו למלאכה החיצונה" - מלאכה שעושין חוץ לעיר ביערים ובהרים ולכרות ארזים ולחצוב אבנים ולחרוש שדה של הקדש