קטע:רש"י על דברי הימים א כו יח

"שנים לפרבר" - ומפורש במס' תמיד אמר רבא לפרבר כלפי בר