קטע:רש"י על דברי הימים א כו יג

"ויפילו גורלות כקטן כגדול לבית אבותם לשער ושער" - למי יבוא שער זה ולמי שער זה למזרח למערב לצפון לדרום וכן לכל שערים שבעזרה