קטע:רש"י על דברי הימים א כו יב

"משמרות לעמת אחיהם" - ראשי כ"ד משמרות