קטע:רש"י על דברי הימים א כא כח

"בעת ההיא בראות דויד כי ענהו ה'" - פרשה זו לא נכתבה בשמואל ומשום כבוד דוד נכתבה כאן שעשה מזבח וכל פסוקי דפרשה זו דבוק פסוק אל פסוק כאילו כולו פסוק א'