קטע:רש"י על דברי הימים א כא כז

"ויאמר ה' למלאך" - להשיב חרבו וישב חרבו אל נדנה וכן ויאמר ה' לדג ויקא את יונה וגו'