קטע:רש"י על דברי הימים א כא כג

"והמורגים לעצים" - נסרים שדשין בהם התבואה כמו ששנינו בע"א עזיא דקירקסא דדיישא דישתא דומה למורג חרוץ חדש