קטע:רש"י על דברי הימים א יח יד

"משפט וצדקה" - משך עצמו מלהלחם עוד ומלצאת ולבא עוד במלחמה והיה יושב ושופט תמיד ישראל בצדקה