קטע:רש"י על דברי הימים א יח ח

"נחשת רבה מאד בה עשה וגו'" - וזהו שאמר כיון שאמר דוד לבנות הבית ואמר הקב"ה לו לא אתה תבנה הבית כי אם בנך מספר והולך היאך זימן לו לבנות הבנין