קטע:רש"י על דברי הימים א יח ה

"ויבא ארם דרמשק" - (בשמואל ב' ח') כתיב דמשק ודרך הפסוק לדבר כן כמו מן שבט שרביט שהרי אייסר אתכם בשוטים תרגום שרביטים (גם זו אמר ר' יצחק)