קטע:רש"י על דברי הימים א יח ג

"ויך דויד את הדרעזר מלך צובה חמתה" - בחמת היתה המלחמה ובחמת הכם דוד

"חמתה" - כמו לחמת

"להציב ידו" - פתרונו כשהלך להציב כחו להשיב גבולו ולהציב בנהר פרת שהיה משיב לגבול נהר פרת ודוגמא (שמואל ב' י"ח) ואבשלום לקח ויצב לו בחייו וגו' ויקרא לה יד אבשלום שפתרונו כח גבול אבשלום ד"א ויקרא לה יד אבשלום בתוך המצבה צר אבשלום צורת אורך ידו כדכתיב באותו פסוק כי אמר זאת הצורה המצויירת אחר יד אבשלום (מפי ר' יצחק בר שמואל בנרבונ"א שמעתי כן)