קטע:רש"י על דברי הימים א יז כז

"כי אתה ה' ברכת" - כלומר ברכתני

"ומבורך לעולם" - כלומר ועבדך יהא מבורך לעולם