קטע:רש"י על דברי הימים א יז ו

"בכל אשר התהלכתי בכל ישראל הדבר דברתי" - זה לא עשיתי ואף הם מאליהם לא עלה במחשבתם לבנות לי בית כאשר עלה במחשבתך