קטע:רש"י על דברי הימים א יג ב

"נפרצה נשלחה" - נפרצה אותה גדר שהיתה גדורה עד עתה שלא דרש שום אדם לאלהים ונשלחה על אחינו הנשארים משום כבוד הארון