קטע:רש"י על דברי הימים א יב מ

"ויהיו שם עם דוד ימים שלשה" - ואל תתמה היכן לקחו כל החיל הזה כל כך אכילה ושתיה שהיה מספיק להם כי אחיהם הכינו להם מקודם לכן