קטע:רש"י על דברי הימים א יב כד

"להסב מלכות שאול אליו" - מן בני שאול ודוגמא ותסוב המלוכה