קטע:רש"י על דברי הימים א יב ד

"ועל השלשים" - ראש לשלשים