קטע:רש"י על דברי הימים א ט כב

"המה יסד דוד ושמואל הרואה באמונתם" - בקיומם