קטע:רש"י על דברי הימים א ח יד

"ואחיו ששק" - כל אלה בני אלפעל ע"א ועיקר מן אחיו ששק עד ויוחא כל אלה בני בריעה ומזבדיה עד יובב כל אלה בני אלפעל ומן ויקים עד ושמרת כל אלה בני שמעי