קטע:רש"י על דברי הימים א ח ח

"ושחרים הוליד" - הוא היה אחד מן הגולים ולאחר ששלחו אותו מן הגלות הוליד את אלה

"חושים ואת בערא נשיו" - כך היו שמותיהם של נשיו