קטע:רש"י על דברי הימים א ח א

"ובנימין הוליד את בלע בכורו" - כבר יחסו (לעיל ז') ולפי שרצה ליחס עד שאול המלך מתחיל ליחס מבנימן ושמות אחרים קוראם כאן וכל היחס למפרע והרוצה לדקדק רוב ערי הלוים ומגרשיהם האמורים כאן למפרע הן ביהושוע כי עזרא ספרים מצא