קטע:רש"י על דברי הימים א ז ב

"ובני תולע" - מספרם בימי דוד עשרים ושנים אלף ושש מאות כל אלה בני תולע לבד מבני עזי