קטע:רש"י על דברי הימים א ו נו

"לבני גרשום ממשפחת חצי מטה מנשה" - אע"פ שנתנו לבני קהת ע"פ הגורל נפל גם להם הגורל לתת כמו כן לגרשום