קטע:רש"י על דברי הימים א ו מו

"ולבני קהת הנותרים" - כי הכהנים יצאו מקהת וכבר אמרו מה שנתנו לכהנים בני קהת

"ולבני קהת הנותרים ממשפחת המטה" - של לוי

"ממחצית מטה חצי מנשה בגורל ערים עשר" - ולחצי שבט המנשה נפל הגורל ליתן לבני קהת הלוים ערים עשר