קטע:רש"י על דברי הימים א ו יז

"ויעמדו כמשפטם על עבודתם" - כמשפט אשר העמידן דוד