קטע:רש"י על דברי הימים א ד כב

"ויוקים ואנשי כזבא עד וישבי לחם" - כל אלה בני שלה בן יהודה

"ויואש ושרף" - רבותינו אומרים זה מחלון וכליון

"והדברים עתיקים" - פתרון אל תאמר לפי שהתחלתי לייחס מאנשי דורינו שכולם היו אחרי כן אלא כולן שנאמרו בפסוק זה (העתיקים) הראשונים שהיו בימי קדמונים

"אשר בעלו למואב" - שלקחו נשים מואביות