קטע:רש"י על דברי הימים א ג א

"שני דנייאל לאביגיל" - (ובשמואל ב' ג') כתוב והשני כלאב לאביגיל ובמדרש ויכלו מפרש לפי שדוד נשא אביגיל אחר מיתת נבל והיו חושדין אותו הבן שהוא של נבל לכך קראו דוד שמות שנים כלאב ודנייאל דנייאל דני אל כלאב שהיה דומה כולו לאב