קטע:רש"י על דברי הימים א א לד

"בני יצחק עשו וישראל" - מפני כבודו של דוד אמר ישראל ולא יעקב